KONTAJNERY

KONTAJNERY

VEĽKOSŤ A TYP KONTAJNERA

VEĽKOSŤ A TYP KONTAJNERA

OTVORENÝ KONTAJNER

5-kubíkový, 7-kubíkový alebo 10-kubíkový klasický kontajner

OTVORENÝ KONTAJNER

5-kubíkový, 7-kubíkový alebo 10-kubíkový klasický kontajner

DVIERKOVÝ KONTAJNER

7-kubíkový kontajner s možnosťou otvorenia prednej časti, čo uľahčuje nakladanie a vykladanie sypkých materiálov

DVIERKOVÝ KONTAJNER

7-kubíkový kontajner s možnosťou otvorenia prednej časti, čo uľahčuje nakladanie a vykladanie sypkých materiálov

OTVÁRATEĽNÝ KONTAJNER Z VRCHU

7-kubíkový kontajner s uzatvárateľným poklopom z oboch strán. Je vhodný len na dlhodobý prenájom. Uzatvárateľné poklopy tiež ponúkajú možnosť uzamknutia.  Zákazník má možnosť si zvoliť farbu kontajnera

OTVÁRATEĽNÝ KONTAJNER Z VRCHU

7-kubíkový kontajner s uzatvárateľným poklopom z oboch strán. Je vhodný len na dlhodobý prenájom. Uzatvárateľné poklopy tiež ponúkajú možnosť uzamknutia.  Zákazník má možnosť si zvoliť farbu kontajnera